1. 5. 2019

Výběr realizovaných projektů

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze „U Salvátora“ konzultační služby v rámci managementu projektu „Druhá etapa rekonstrukce chrámu u Salvátora“, podpořeného z FM EHP/No, konzultace k zabezpečení chrámu a průběžné zpracovávání grantových žádostí na MHM Prahy a konzultační činnost v rámci administrace projektů, 2012 – 2018

Muzeum hlavního města Prahy konzultační služby v oblasti mezinárodního financování projektů, příprava žádostí do FM EHP/No. Zpracování a administrace úspěšné žádosti – „Rekonstrukce a nové expozice Novomlýnské věže“, FM EHP/No a následné úspěšné žádosti do FM EHP/No/BFB, 2014 – 2017

Národní galerie v Praze – zpracování úspěšné projektové žádostí do FM EHP/No a zajištění managementu projektu „Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí muzea/galerie“ a zpracování druhé úspěšné žádosti do FM EHP/No  „Revitalizace zahrady Anežského kláštera“, 2010 – 2017

Národní památkový ústav – zpracování žádostí do FM EHP/No na požární zabezpečení vybraných hradů a zámků, konzultační služby v oblasti technického vybavení a mimorozpočtového financování pro centrální depozitář NPÚ, ú.o.p. Brno, projekt pro IROP – zpracování projektové žádosti 2014 – 2015 a zpracování  úspěšné žádosti a administrace projektu „Metodika a databáze požární ochrany památkových objektů“, Program bezpečnostního výzkumu MV ČR, 2013 – 15

Technické muzeum v Brně – zpracování žádostí o grant FM EHP/No, jejich administrace, zajištění bilaterálních projektů s norským SINTEF – 2014, 2015 a projektu „Muzeum na hranici“ v rámci IROP 2017-18 a zpracování úspěšné žádosti do FM EHP/No k projektu „Požární ochrana – spolupráce Technického muzea v Brně a Norského muzea kulturní historie v Oslo“ a její administrace a management, 2018

UNESCO Peking – kurz muzejního managementu, dokumentace a ochrany sbírek pro mongolská a severokorejská muzea (Ulanbator a Pchjongjang), konzultace k zabezpečení klášterního komplexu Gandan v Ulanbatoru, zpracování návrhu mongolského zákona na ochranu sbírek a muzeí, 2013

Západočeská galerie v Plzni – management projektu „Rekonstrukce elektrické požární signalizace a instalace SHZ“, konzultační činnost v oblasti mezinárodního financování projektů, zpracování Analýzy a koncepce rozvoje bezpečnostního systému, 2012, 2016

Kleihues + Schauwerk  Gesellschaft – konzultační služby k zabezpečení sbírek pro vítěznou společnost v architektonické soutěži na nové Národní muzeum umění, architektury a designu v Oslo, 2013

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – konzultační služby pro návrh bezpečnostního systému Centrálního depozitáře ve Stodůlkách a hlavní budovy muzea, 2014 – 2016

ŘKF a Arciděkanství v Kutné Hoře – konzultační služby v oblasti financování a přípravy projektů rekonstrukce a zabezpečení Kostela sv. Jakuba. Zpracování a konzultace k administraci úspěšné žádosti projektu „Obnova a rehabilitace kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře – památce UNESCO“ do FM EHP/No, a zpracování následné žádosti a administrace bilaterálního projektu v rámci FM/EHP/No/BFB „Požární ochrana kostela sv. Jakuba a dalších historických budov v Kutné Hoře, památce UNESCO“, 2014 – 2017

ŘKF u sv. Jakuba v Brně – konzultační služby v oblasti financování a přípravy projektů obnovy a zabezpečení Kostela sv. Jakuba a zpracování úspěšné grantové žádosti „Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně – Monumentum sacrum Brunense, FM EHP/No. Zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti „Obnova a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně“ pro IROP, 2014 – 2017

Obec Horní Maršov – konzultační služby v oblasti financování a přípravy projektu, zpracování úspěšné žádosti a následná administrace projektu „Rekonstrukce a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie“ v rámci FM EHP/No, 2014 – 2017.

Muzeum Českého krasu v Berouněanalýza zabezpečení centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p.o. v Berouně vč. návrhů na jeho inovaci, 2016

Národní muzeum – zpracování Studie proveditelnosti k projektu Archeologický depozitář Národního muzea v Terezíně II pro IROP, 2018

Spolek Architektura, Galerie Jaroslava Fragnera – zpracování úspěšné žádosti do FM EHP/Norska k projektu „Artscape Norway“ a její administrace (management) a následné zporacování žádosti a administrace projektu „Artscape Iceland“ v rámci FM EHP/No/BFB, 2014 – 2017

Technické muzeum v Brně – Národní památkový ústav – zpracování úspěšné žádosti do FM EHP/No k projektu „Požární ochrana industriálních památek a historických budov a její administrace“, 2017

Památník Lidice – Projekt Bezpečné památníky, zpracování úspěšné žádosti do Programu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury, 2018 – 2019

Východočeská galerie v Pardubicích – Ochrana Východočeské galerie v Pardubicích, zpracování úspěšné žádosti do Programu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury, 2018 – 2019

Muzeum Města Brna – Muzeum města Brna = bezpečné místo pro všechny, zpracování úspěšné žádosti do Programu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury, 2018 – 2019

Památník Šoa Praha, o.p.s., průběžné zpracování grantových žádostí na MHM Prahy, 2015 – 2017, projekt „Kadiš“, výstava k prezentaci projektu „Bubny, cesta jinam“,  Stiftung EVZ 2015 a příprava žádosti pro projekt s Památníkem Lidice „Od svědectví k podobenství“, Památník Lidice a památník ticha, Praha, OP VV a V, 2017

 

Výzkumná činnost

Bezpečnostní výzkum MV ČR VG20132015116 „Metodika a databáze požární ochrany památkových objektů“, 2012 – 2014

NAKI DF13P01OVV016„Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti.“ , 2013 – 2018.